Cookie statement

De crmwijzer.nl maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies, verwijzen wij u graag door naar deze site - Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies.

Analytische cookies

Indien u crmwijzer.nl bezoekt, wordt een analytische cookie geplaatst door Google voor het gebruik van Google Analytics. De informatie die verkregen wordt door plaatsing van deze cookies wordt overgebracht naar een server in de Verenigde Staten van Amerika en daar opgeslagen. Deze cookies gebruiken wij om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van crmwijzer.nl, met als doel de gebruikerservaring te optimaliseren. Google kan gedwongen worden de informatie die zij namens ons verzamelt over te dragen aan derden indien de wet dit vereist. Ook kan Google de informatie aan derden overdragen indien zij namens Google de informatie verwerken. Crmwijzer.nl heeft hier geen invloed op en kan is daar derhalve niet verantwoordelijk voor.

De doorgestuurde cookies kunnen informatie bevatten over uw IP-adres. Het zal voor crmwijzer.nl echter niet mogelijk zijn om u als individu te traceren.

Functionele cookies

Crmwijzer.nl plaatst eveneens functionele cookies ter verbetering van de gebruikservaring. Deze cookies maken het mogelijk om ingelogd te blijven en andere bruikbare informatie te verzamelen de gebruikservaring verbeteren.

Cookie instellingen

Met de standaardinstellingen van uw webbrowser worden cookies meestal automatisch geaccepteerd. Indien u cookies (selectief) wenst te weigeren kunt u dit instellen in uw webbrowser. Het (selectief) weigeren van cookies kan echter wel tot gevolg hebben dat bepaalde gedeeltes van crmwijzer.nl niet (optimaal) meer functioneren. Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte webbrowsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende webbrowser kunt aanpassen:

Wijziging & inzage

Crmwijzer.nl is gerechtigd om te allen tijden wijzigingen in dit cookie verklaring aan te brengen. Indien crmwijzer.nl overgaat tot wijziging van het cookie verklaring zal u daarover geïnformeerd worden via de Website.

U heeft te allen tijden recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u een dergelijke verzoek kenbaar maakt, zal crmwijzer.nl binnen vier weken voldoen aan uw verzoek.

Toepasselijk recht & overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit cookie verklaring zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens of het plaatsen van cookies, dient u deze via een e-mailbericht aan crmwijzer.nl (info@softwareinformatie.nl) kenbaar te maken.